Programiranje I Okviri

Što je JIT u Javi? - Razumijevanje osnova Java

Prevodnik Just-In-Time jedan je od sastavnih dijelova Java Runtime Environment-a. Ovaj članak o JIT-u na Javi reći će vam kako ovaj kompajler poboljšava performanse Java aplikacija.

Znajte sve o Socket programiranju na Javi

Programiranje Java Socket koristi se za komunikaciju između aplikacija pokrenutih na različitim JRE. Programiranje Java Socket može biti orijentirano na povezivanje ili bez povezivanja.

5 načina za usporedbu dviju žica u Javi

U ovom ćemo se članku usredotočiti na usporedbu dva niza u Javi s prikladnim primjerima i vidjeti kako to služi različitim svrhama za manipulaciju nizovima.

Koja je zadana vrijednost Char u Javi?

Kada deklarirate varijablu bez dodjeljivanja prilagođene početne vrijednosti, ona dolazi sa zadanom vrijednošću. Saznajte sve o zadanoj vrijednosti char, tj. 'U0000'.