Prednji Web Razvoj

Web usluge: stvarna ponuda

Web uslugama može pristupiti bilo koja aplikacija izgrađena na bilo kojem jeziku. Obraća se komunikacijskim problemima između različitih aplikacija.

SPA pomoću AngularJS

Ovaj post na blogu kratki je uvod u izgradnju SPA-a pomoću AngularJS-a. Pokušava vas naoružati informacijama potrebnim za ugradnju SPA komponenata u aplikacije.