Prednji Web Razvoj

Kako najbolje koristiti HTML atribute?

Atribut definira karakteristike HTML elementa smještenog unutar oznake za otvaranje elemenata. U ovom ćemo članku istraživati ​​HTML atribute.