Testiranje Softvera

Kako koristiti tekst veze u selenu?

LinkText koristi se za prepoznavanje hiperveza na web stranici. Može se odrediti sidrenom oznakom. Ovaj članak govori o tekstu veze u seleniju.