Mobilni Razvoj

Što je životni ciklus aktivnosti Androida?

Dok se korisnik kreće kroz aplikaciju, instance aktivnosti u vašoj aplikaciji prelaze kroz različite faze u svom životnom ciklusu. U ovom ću članku govoriti o fazama životnog ciklusa Android Activity.

Kako raditi s izvornim Kotlinom?

Kotlin Native je u osnovi tehnologija koja kompajlira Kotlin kod u odgovarajuće izvorne binarne datoteke koje se mogu pokrenuti bez virtualnog stroja