Baze Podataka

Što je indeks u SQL-u?

SQL indeksi koriste se u relacijskim bazama podataka za dohvaćanje podataka. Indeks u SQL-u djeluje kao pokazivač na podatke u određenoj tablici.