Bi I Vizualizacija

Počevši od DAX-a u Power BI-u

Ovaj Edureka blog pomaže vam da započnete s Power BI DAX osnovama ili Data Analytics Expressionsima ako ste novi sin Power BI sa sintaksom i primjerima.

Uvod u Power Query Editor

Ovaj članak pokriva značajku Power Query u programu Power BI i upoznaje vas s jezikom M dok vas podučava korištenju uređivača upita i naprednog uređivača.